course-details-portlet

ENG6011 - Kulturkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i sosiale og politiske forhold i USA og Storbritannia. Emnet vil ha fokus på tema knyttet til blant annet befolkning og minoriteter, politiske verdier og samfunnsprinsipper. Disse temaene vil belyses innenfor en samtidshistorisk ramme.

Læringsutbytte


Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjøre rede for sosiale og politiske forhold i det amerikanske og britiske samfunnet
- reflektere over aktuelle tema og samfunnsfaglige forhold fra et historisk perspektiv
- sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale forhold
- vise innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen kulturkunnskap
- produsere selvstendige analyser av tema innenfor kulturkunnskap som emnet tar for seg
- uttrykke seg godt på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner som dekker de ulike temaene i emnet.
De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis skriftlige/muntlige tilbakemeldinger og/eller veiledning.
Kontakt med lærer og medstudenter skjer i diskusjonsforum, i tilbakemeldinger på oppgaver, og på epost.

Obligatoriske aktiviteter

To til fire arbeider med variasjon i form, innhold og formål.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.
To av aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Eksamen

Mappevurdering, 3 arbeider (skriftlig oppgave, videopresentasjon, refleksjonstekst)
Gjelder også for utsatt eksamen.

Karakterskala for vurdering: A-F

Annet

Emnet er rent nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs student-epost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige oppgaver på ca. 800 ord
  • Bloggaktivitet på ca. 300-400 ord

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

To til fire arbeider med variasjon i form, innhold og formål.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.
To av aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Eksamen

Mappevurdering, 3 arbeider (skriftlig oppgave, videopresentasjon, refleksjonstekst)

Gjelder også for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
Engelsk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJENGVUÅ)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Kursmateriell

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1401 7.5
ENG1402 3.0
ENG1404 3.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering

Utlevering 03.12.2018

Innlevering 17.12.2018

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering

Utlevering 16.05.2019

Innlevering 31.05.2019

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU