ENE3003 - Energisystem analyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

- Systembegrep
- Systemanalyse
- Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc.
- Modellering
- Simulering/optimalisering
- Lineær programmering

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha
Kunnskap om:
- Ha grunnleggende kunnskap om energisystem på ulike nivåer
- Hvordan man beskriver de tekniske komponentene som inngår i et energisystem
- Gjøre rede for de viktigste komponenter av et energisystem.
- Integrering av ulike energikilder ved studie av energisystem
- Systemtilnærming og særlig om energisystem og modellering av det

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne modellere enkle og komplekse energisystemer
- Studenten skal kunne beregne nødvendig kapasitet med hjelp av analyseverktøy
- Studenten skal kunne gjøre økonomiskvurdering ved design av energisystem.
- Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem

Generell kompetanse:
- Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid:
- Deltakelse i inntil 4 prosjekter der forskjellige simulerings-/optimaliseringsverktøy benyttes for å løse forskjellige problemstilling innen energisystem.Innledende forelesninger, prosjektoppgave.
- Enkelte tema undervises på engelsk

Obligatoriske arbeidskrav:
To obligatoriske innleveringer som må være godkjent.

Mer om vurdering

Ved stryk må prosjektoppgave tas på nytt neste gang emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (BFEN)
Fornybar energi (BIFENER)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENE3002 7.0 01.01.2019

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.