ENE2042 - Innføring i Energimarkeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Studenter følger forelesningene i SMF2181 Mikroøkonomi (se dette emnet for en nærmere beskrivelse)

Ekstra 8 timers forelesning i fundamentale aspekter som går spesifikt på energimarkedene. Disse gis kun til studenter som tar dette emnet.

Kunnskapsmål:
- Learn the fundamentals needed to understand economic, business, and government decision making pertinent to energy markets
- Gain a better understanding of energy markets through microeconomics
- Obtain historical and institutional knowledge of energy production, transportation, and transformation
- Explore models for understanding and managing energy resources in a global environment

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en generell innføring i mikroøkonomi og en innføring i hvordan ulike energimarkeder fungerer i Norge og ellers globalt.

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne:
- Beskrive særtrekk og egenskaper ved energimarkedene i Norge og Europa
- Drøfte og reflektere over endringer og særtrekk i energimarkedene og energipolitikk

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):
- Benytte i eget arbeid/forskning tilgjengelig forskning av energimarkedene og energipolitikk 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):
- Diskutere sammenhengen mellom hvordan energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt
-Ha innsikt i sammenhengen mellom utvikling i energimarkedene og økonomisk utvikling ellers i verden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.

Obligatoriske arbeidskrav: Siden pensum som dekkes på dette emnet er betydelig, er det ingen obligatoriske arbeidskrav på dette emnet.

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (BFEN)
Fornybar energi (BIFENER)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENE2041 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 07.12.2017 09:00 C025 - underetg. , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.