course-details-portlet

ELE3391 - Elektro prosjekt

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Tema velges ut fra oppgitte eller egendefinerte problemstillinger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap og erfaring med å utføre et prosjektarbeid innen elektro. Dette prosjektarbeidet kan være design, konstruksjon og verifikasjon av et elektronisk system innenfor elektronikk (micro-data, automasjon eller teleteknikk) eller en oppgave innenfor elkraft som f.eks. måling av spenningskvalitet eller relatert til nettplanlegging. Kunnskap: - Kjenne til utarbeidelse av prosjektplaner og fremdriftsplaner. Ferdigheter: - Kunne anvende kunnskap til å løse en teoretisk eller praktisk problemstilling. Generell kompetanse: - Kunne arbeide sammen i en gruppe for å utføre et større prosjektarbeid. - Kunne innhente på selvstendig grunnlag nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet. - Kunne dokumentere et prosjektarbeid skriftlig. - Kunne presentere prosjektarbeidet muntlig. - Kunne reflektere over egen faglig utøvelse.

Læringsformer og aktiviteter

-Prosjektarbeid -Veiledning Emnet er ikke tilrettelagt for nettstudenter. Obligatoriske arbeidskrav: - Prosjektplan - Muntlig presentasjon av prosjektet - Demonstrasjon av ferdig produkt/prosjekt - Individuell refleksjon Alle deler må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Karakteren settes basert på vurdering av prosjektrapporten, prosjektets omfang og resultat. Ved ikke bestått må et nytt prosjekt gjennomføres ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)

Kursmateriell

Supplerende litteratur: Kompendium "Elektronikk Konstruksjon" av Arne Wold og Håkon Solum

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG2109 2.5 HØST 2020
IELEG2213 7.5 HØST 2020
IELET2109 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektrofag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 100/100

Innlevering
06.12.2021


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU