course-details-portlet

ELE3381 - Reguleringsteknikk med robotprogrammering

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

- Matematisk modellering av fysiske systemer - Transferfunksjon og Laplacetransformasjon - S-plan analyse - Frekvensresponser - Tilbakekoblet regulering - Metoder for beregning av regulatorparametere - Foroverkobling fra referanse og forstyrrelse - Kaskade- og forholdsregulering - Tilstandsrommodell og multivariabel regulering - Digitale reguleringssystemer - MatLab og LabView - Industrirobot

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om modellering av fysiske systemer og beregning av regulatorparametere, og de skal kunne programmere en industrirobot. Kunnskap: - Kunne forklare forskjellene mellom ulike former for PID-regulering. - Kunne forklare endringene i et systems dynamikk ved tilbakekobling. - Kunne forklare prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet. - Kunne forklare prinsippet for foroverkobling i reguleringssystemer. - Kunne gjøre rede for grunnleggende bruk av automatiseringsceller og industriroboter. - Kunne beskrive grunnleggende instrumenteringsteknikk. Ferdighet: - Kunne modellere enkle fysiske systemer ved hjelp av differensialligninger. - Kunne analysere egenskapene og ytelsen til et reguleringssystem. - Kunne beregne reguleringssløyfer med både tilbake- og foroverkobling, og verifisere at gitte krav blir oppfylt. - Kunne utføre simuleringer i MatLab og programmering i LabView. - Kunne programmere industriroboter. - Kunne bruke sensorer i automatiserte systemer. Generell kompetanse: - Kunne jobbe sammen med andre studenter i gruppe. - Kunne anvende dataverktøy for simulering av reguleringssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger -Lab.øvelser -Obligatoriske oppgaver Obligatoriske arbeidskrav: - Det gis 7 teoretiske øvingsoppgaver hvorav minst 5 må være godkjent. - Det gis 6 øvinger/lab innen LabVIEW/industrirobot hvorav minst 4 må være godkjent. Utfyllende informasjon: For nettstudenter vil det være opptak av forelesninger på campus. Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av kommunikasjonsmedier. Labøvelser vil for nettstudenter gjennomføres i en samling på 2 dager.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen/kontinuasjon i august (kan være muntlig). Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)
Elkraft (BIELKR-F)
Elkraft (VELKRAFT)

Kursmateriell

Kompendier. Supplerende lærebøker: - Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering, Finn Haugen (3. utg.) - Praktisk reguleringsteknikk, Finn Haugen (2. utg.) - LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop, National Instruments, ISBN-10: 0132141299 - Industrielle målemetoder, Odd Arild Olsen, ISBN 978-82-999951-0-8

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2002 7.5 HØST 2019
IELEG2002 7.5 HØST 2019
IELET2002 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektroteknikk
  • Elektrofag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
16.05.2022

Innlevering
16.05.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU