EDU3920 - Masteroppgave i yrkesdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Omfanget på oppgaven er 80-100 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Studentene skal gjennomføre et systematisk, yrkesdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) innen eget yrkesområde individuelt eller i samarbeid med andre. Dokumentasjonen kan ha ulike former og skal være hensiktsmessig i forhold til å vise både arbeidsprosess, resultat av og forståelse for arbeidet. Arbeidet med oppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Læringsutbytte

Studenten kan

- analysere og forklare eget yrkesområdes utvikling og plass i samfunnet, og hvordan yrkesdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid kan bidra til en bærekraftig fag- og bransjeutvikling
- planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere et yrkesdidaktisk FOU-arbeid
- velge, beskrive og begrunne valg av arbeidsmåter/ metoder i det yrkesdidaktiske FOU-arbeidet
- bruke eksisterende forskningsdokumentasjon, faglige kilder og nasjonale styringsdokumenter til å belyse og forstå eget FOU-arbeid.
- dokumentere eget FOU på en måte som passer til målgruppen for FOU-arbeidet, og som gir grunnlag for vurdering av kvaliteten på FOU-arbeidet
- presentere og spre resultater fra eget FOU-arbeid og delta i faglige og yrkesdidaktiske diskusjoner
- bidra til en bærekraftig utvikling i eget fagområde og yrkesopplæringen i eget Vg1, Vg2 og Vg3/ bedriftsopplæringen

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, praktisk utviklingsarbeid og presentasjoner.

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Samtaler med veileder/veiledning
  • Gruppearbeid
  • Presentasjon

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emner i mastergradens første studieår skal normalt være fullført før man kan starte på masteroppgaven. Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.