EDU3083 - Tekst og kultur i klasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Modulen skal gi studentene innsikt i diskusjonen om hvilken rolle tekst og kultur har i språklæring. Den introduserer ulike typer tekster og understreker de formative aspektene ved litteratur og dens rolle i utviklingen av tekstkompetanse.

Læringsutbytte

Studenten
- har en grundig forståelse av den rolle tekst og kultur spiller i språkopplæring
- har kunnskap om ulike typer tekster, både innenfor skjønnlitteratur og sakprosa
- har ferdigheter i presentasjon og anvendelse av tekster i undervisningssituasjoner for å fremme språklig, kulturell og kommunikativ kompetanse og leseferdighet
- kan reflektere over og gi grunner for valg av tekst og undervisningsmetoder
- har en grundig innsikt i betydningen av kultur i språklæring, fra et historisk perspektiv til dagens vekt på interkulturell kompetanse
- har kunnskap om hvordan interkulturell bevissthet kan bidra til kulturell forståelse og unngå stereotype kultursyn
- mestrer relevant terminologi knyttet til litteratur og kultur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner, lesing og skriving av tekster og presentasjoner. Undervisningsspråket er primært engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2-4 godkjente innleveringer og presentasjoner

Mer om vurdering

Vurderingsform : Skriftlig oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

30 studiepoeng i målspråket (engelsk, fransk eller tysk). Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.