EDU3063 - Internasjonalisering og flerkultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Innføring i de flerkulturelle tilnærmingene og diskusjonen omkring hvordan ulike tilnærminger for å håndtere etnisk mangfold kan være ønskelige, akseptable eller uheldige på ulike områder. Migrasjon og integrasjon som menneskerettighetsspørsmål i et vertikalt perspektiv. Erfaring med kulturmøter mellom elever med ulik etnisitet i norsk skole.

Læringsutbytte

Studenten
- har kunnskap om hovedtrekk i teori omkring etnisk mangfold/kulturmøter
- kan bruke begrepsterrenget rundt kulturmøter og ulike strategier for å håndtere etnisk mangfold
- har kunnskap om assimilasjon, integrasjon og segregasjon som empiriske fenomener i Norge og internasjonalt
- har kunnskap om og kan drøfte konfliktsituasjoner i det nasjonale og internasjonale samfunnet med vekt på å kunne bruke innsikter om folkeretten, menneskerettighetene og internasjonale fora
- kan drøfte retorikk og realitet rundt flerkulturalitet og toleranse
- kan drøfte konsekvenser ulike innvandringspolitiske valg får for skolen generelt og samfunnsfagene spesielt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer med studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 muntlige presentasjoner og/eller skriftlige innleveringer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst 30 studiepoeng samfunnsfaglige emner. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100

Utlevering
24.05.2018

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.