course-details-portlet

DT8806 - Forskningsemner ved ISSE og akademisk skriving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset introduserer nye PhD-kandidater til forskningstradisjonene ved ISSE-gruppa. Kursdeltakerne vil lære hvordan man skriver akademiske artikler i forskningsområder som er relevante for ISSE. På denne måten vil kurset gi en generell introduksjon til tema, metoder og fagfelt innen ISSEs forskningsområder. Kurset vil også berører hvordan man gir og mottar akademisk tilbakemelding, skriver av forskningssøknader i tillegg til å se på PhD-stillingen som del av en framtidig karriære.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om: -Akademisk skriving som sjanger og prosess. -Det grunnleggende for å søke om forskningsmidler. • Ferdigheter: Kandidaten skal kunne: -Organisere skriveprosessen. -Formulere forskningsspørsmål. -Utforme et argument. -Gjennomføre litteraturgjennomgang. -Effektiv bruk av presentasjonsvirkemiddel (tabeller, figurer, bilder, grafer). -Å fagfellevurdere andre forskeres arbeid. • Generell kompetanse: -Oversikt over forskningstema innen ISSE. -Generell oversikt over karriæremulighetene etter PhD.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, selvstudier, individuelle prosjektoppgaver og workshops. Studentene skal skrive en akademisk artikkel. Artikkelen skal sendes til fagfellevurdering, og revideres basert på tilbakemeldingene. Artikkelen vil danne grunnlag for et utkast til søknad om forskningsmidler.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

DT8111 Empiriske forskningsmetoder i systemutvikling. De to kursene kan tas i parallell.

Kursmateriell

Relevante artikler og bokkapitler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
31.05.2024


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU