DT8801 - Doktorgradsseminar i databaseteknikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2018. Videregående emner innen databasesystemer og utføring av spørringer i databasesystem. Høy-distribuerte databasesystemer. Effektiv utførelse av fleksible spørre-operatorer.


Læringsutbytte

Kunnskap: Kjennskap til et utvalg forskningsemner innen databaseteknikk. Ferdigheter: Være i stand til å utvikle nye metoder innen databaseteknikk basert på kjennskap til eksisterende teknikker.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, selvstudium, og prosjekt. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Skriftlig eksamen kan bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8022 7.5 01.09.2008
TDT4150 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.