course-details-portlet

DT8119 - Klinisk beslutningsstøtte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 3 måneder ALLE

Faglig innhold

Teknikk, teori og anvendelse for klinisk beslutnings- og prosesstøtte.

Innhold tilpasses studentbehov, men vil kunne omfatte: Representasjoner av klinisk kunnskap, medisinske retningslinjer og begreper; Grensesnitt for prosess- og beslutningsstøtte; Søk og rangering av retningslinjer; Ekstraksjon og maskinlæring å analysere helsedata; Metoder for å redigere og validere retningslinjer; Evaluering av bruk, effekt og konsistens av retningslinjer; Teknologi for beslutningsstøtte; Individualisert behandling; Presisjonsmedisin.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Forståelse av teori, anvendelse, representasjoner og begrensninger.

Ferdigheter:
Ved hjelp av egnete verktøy prototype enkle beslutningsstøttesystemer.
Kunne spesifisere et beslutningsstøttesystem
Vurdere og evaluere effekt og kvalitet av beslutningsstøttessystem

Kompetanse:
Forstå slektskapet til de underliggende
fagområder som kunnskapsteknologi, dataanalyse, prosesstøtte.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, forelesninger, (programmerings)laboratorium, feltarbeid og samskriving av artikler. Gjesteforelesninger og besøk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Artikkel

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Artikler, bøker, verktøy. Kan tilpasses studentbehov. Greenes (red): Clinical decision support, the road to broad adoption. Academic Pressl 2014.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Klinisk medisin
 • Informatikk
 • Medisinsk informatikk/datateknikk
 • Informasjonssystemer
 • Biofysikk og medisinsk teknologi
 • Databehandling
 • Datateknikk
 • Allmennmedisin
 • Bioinformatikk
 • Farmakologi
 • IKT
 • Informasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU