DT8114 - PhD-seminar i datateknikk og informasjonsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Pensum tilpasses den enkelte students PhD-studium. Må være PhD-student ved IDI.

Læringsutbytte

Kunnskap: Dyp innsikt i et teoretisk emne relevant for PhD-studiet. Ferdigheter: Evne til anvende denne kunnskapen som del av PhD-studiet.
Generell kompetanse: Evne til å reflektere over det valgte emnet i relasjon til studentens PhD-arbeid og i en bredere samfunnskontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, kollokvier og selvstudium etter avtale.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i datateknikk, informatikk eller tilsvarende, eller tatt opp på integrert PhD-utdanning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.