course-details-portlet

DT8114 - PhD-seminar i datateknikk og informasjonsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Pensum tilpasses den enkelte students PhD-studium. Må være PhD-student ved IDI.

Læringsutbytte

Kunnskap: Dyp innsikt i et teoretisk emne relevant for PhD-studiet. Ferdigheter: Evne til anvende denne kunnskapen som del av PhD-studiet. Generell kompetanse: Evne til å reflektere over det valgte emnet i relasjon til studentens PhD-arbeid og i en bredere samfunnskontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, kollokvier og selvstudium etter avtale.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i datateknikk, informatikk eller tilsvarende, eller tatt opp på integrert PhD-utdanning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datamaskiner
  • Databaseteknikk
  • Informasjonssystemer
  • Databehandling
  • Datateknikk
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU