DT8112 - Forskningsemner i helseinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, eller ved behov.
Emnet fokuserer på utfordringene som ligger dualiteten mellom basis informatikkforskning og anvendt helseinformatikk-forskning. Studentvalgte problemområder analyseres fra forskjellige perspektiv og hver student produserer skisser av komplementære artikler, både innen basisteori og anvendelsesområde. Studier av underliggende forskningsmetoder, dvs. argument/artikkel/eksperimentstruktur er sentralt. Kjerneområder er innen anvendelse av nyere
informatikkforskning for klinisk rettete helseinformasjonssystemer, f.eks.
Kunnskapsrepresentasjon, utviklingsmetodikk, informasjonssikkerhet, arkitektur, brukergrensesnitt, informasjonsanalyse, maskinlæring, datagruvedrift, beslutnings- og samarbeidsstøtte.

Læringsutbytte

Studentene skal:

A. Kunnskap:

* utvikle utstrakt kunnskap om feltet helseinformatikk forsknings, både forskningstema og forskningsmetoder
* utvikle dyp kunnskap om hvordan posisjonere sitt eget PhD prosjekt innen helseinformatikk feltet

B. Ferdighet:

* utvikle ferdigheter for praktisk bruk av forskningsmetoder and skriveferdigheter innen helseinformatikk

C. Kompetanse

* utvikle kompetanse for muntlig og skriftlig formidling av faglige ressonement innen IKT og helse
* utvikle tverrfaglige kompetanse for samarbeide

Læringsformer og aktiviteter

Seminar.

Kursmateriell

Konferanse- og journalartikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.