course-details-portlet

DT8110 - Utvikling av informasjonssystemer

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

(Emnet undervises ikke lenger. Historisk innholdsinformasjon:) Avanserte utviklingsmetodikker for informasjonssystemer. Modellering, problemanalyse, kravspesifikasjon. Kombinasjon av uformelle og formelle modelleringsteknikker. Integrasjon av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Undervises hver vår etter avtale.

Læringsutbytte

(Emnet undervises ikke lenger. Historisk læringsutbyttebeskrivelse:) Kunnskap: Innsikt i sentrale forskningsproblemer mhp metodikk for utvikling, anskaffelse og evaluering av informasjonssystemer, med fokus på avanserte moderne modelleringsteknikker. Ferdigheter: Evne til diskusjon og sammenligning av modelleringsteknikker og vurdering av deres egnethet for bruk i ulike sammenhenger, for eksempel relatert til problemområdet for egen avhandling. Evne til å forklare modelleringsteknikker for andre. Generell kompetanse: Evne til å vurdere modelleringsaktiviteter i en bredere kontekst og tenke over etiske problemstillinger i prosjekter med modellbasert utvikling av informasjonssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

(Emnet undervises ikke lenger. Historisk undervisningsinfo:) Veiledet selvstudium kombinert med seminarer og obligatoriske øvinger. Øvingene inkluderer muntlige presentasjoner av studentene selv, samt en semesteroppgave. Karakter i emnet er basert på en evaluering av semesteroppgave med muntlig presentasjon (50%) og en avsluttende muntlig prøve (50%).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Emnet vil utgå etter at de studentene som allerede er oppmeldt har avlagt eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Emnet undervises ikke lenger. 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF8918 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU