DT8110 - Utvikling av informasjonssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Avanserte utviklingsmetodikker for informasjonssystemer. Modellering, problemanalyse, kravspesifikasjon. Kombinasjon av uformelle og formelle modelleringsteknikker. Integrasjon av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. Undervises hver vår etter avtale.

Læringsutbytte

Kunnskap: Innsikt i sentrale forskningsproblemer mhp metodikk for utvikling, anskaffelse og evaluering av informasjonssystemer, med fokus på avanserte moderne modelleringsteknikker.

Ferdigheter: Evne til diskusjon og sammenligning av modelleringsteknikker og vurdering av deres egnethet for bruk i ulike sammenhenger, for eksempel relatert til problemområdet for egen avhandling. Evne til å forklare modelleringsteknikker for andre.

Generell kompetanse: Evne til å vurdere modelleringsaktiviteter i en bredere kontekst og tenke over etiske problemstillinger i prosjekter med modellbasert utvikling av informasjonssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet selvstudium kombinert med seminarer og obligatoriske øvinger. Øvingene inkluderer muntlige presentasjoner av studentene selv, samt en semesteroppgave. Karakter i emnet er basert på en mappeevaluering. I mappen inngår semesteroppgave med muntlig presentasjon (50%) og en avsluttende muntlig prøve (50%). Hvis emnet tas av mange studenter, kan den muntlige prøven bli erstattet med skriftlig prøve.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TDT4250 Modellbasert utvikling av informasjonssystemer eller
TDT4252 Modellering av informasjonssystemer, videregående kurs eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF8918 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.