DT8108 - Informasjonsteknologiske emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Arbeidsmetoder i informasjonsteknologisk forskning, innovasjon og publisering. Innsikt i et bredt spekter av forskningsmetoder relevante for et tverrfaglig felt som IT. Oversikt over pågående forskning som gjøres ved instituttet (IDI). Akademisk skriving og publisering, muntlige presentasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap: Forstå hvordan ulike forskningsmetoder utfyller hverandre. Oversikt over IT som forskningsområde generelt, og spesielt mhp den forskning som foregår ved instituttet. Innsikt i forskningsetikk og akademisk ærlighet.

Ferdigheter: Evne til akademisk skriving og bedømmelse (review), samt offentlige presentasjoner og diskusjoner av vitenskapelige arbeider.

Generell kompetanse: Bli i stand til å gjøre reflekterte valg av forskningsmetoder i forhold til ulike forskningsproblemer.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og øvinger, som både innbefatter skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner av studentene selv. Forberedelser til og deltagelse i IDIs dr.konferanse.

Forkunnskapskrav

Emnet er bare åpent for PhD-studenter i Informasjonsteknologi.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF8916 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.