course-details-portlet

DRA2100 - Drama og teater i praksis

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100
Muntlig eksamen EGNE NOTAT

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag
  • 3 uker praksis
  • Innlevering av egenformulert problemstilling og prosjektbeskrivelse
  • Muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM2017 15.0 01.09.2017
KM2000 15.0 01.09.2017
DRA2000 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen EGNE NOTAT
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.10.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen EGNE NOTAT
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.04.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU