course-details-portlet

DRA1010 - Introduksjon og forestillingsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan drama- og teaterfeltet ser ut i dag. Studentene presenteres for et bredt teaterfelt, fra institusjonsteatret til det frie scenekunstfeltet, og ulike former for drama og teater i skole, arbeidsliv og fritid. Forestillingsanalyse står sentralt i emnet. Dette innebærer obligatoriske teaterbesøk og arbeid med å beskrive og analysere teaterhendelser. Gjennom teori og praksis skal studentene tilegne seg grunnleggende fagterminologi. Temaer for undervisningen vil være fagets egenart, estetiske uttrykksformer og akademisk skriving.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved bestått eksamen skal studenten ha:
- kunnskap om akademisk tenke- og skrivemåte med utgangspunkt i studieobjekter/uttrykksformer som er sentrale for drama og teater som fagdisiplin
- kunnskap om ulike drama- og teaterformer og fenomener i dagens norske samfunn
- kunnskap om teater og forestillingsanalytiske begreper og modeller

Ferdigheter
Ved bestått eksamen skal studenten kunne:
- anvende fagspesifikke akademiske tenke- og skrivemåter til forståelse, vurdering, analyse og diskusjon av studieobjekter og uttrykksformer innenfor fagdisiplinen
- anvende grunnleggende fagterminologi i beskrivelse og analyse av fenomener i drama- og teaterfeltet
- tolke og analysere teatrale uttrykk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen omfatter forelesninger, seminar, teaterforestillinger og lese- og skriveøvelser.
Studenten er pliktig til å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra instituttet eller faglærer via Blackboard, og bli kjent med resultatet av øvingsoppgaver via Blackboard.
Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • All undervisning er obligatorisk. Krav om 80 % oppmøte.
  • 2 skriftlige innleveringer
  • 15 min. fremlegg i gruppe basert på intervju i praksisfeltet
  • Teaterforestillinger

Mer om vurdering

3 dagers hjemmeeksamen i forestillingsanalyse over oppgitt emne. Denne skal være på ca. 2000 ord. Før eksamen skal obligatoriske aktiviteter være godkjent av emnesansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til bachelorprogrammet Drama og teater (BDRAMA) eller årsstudiet i drama og teater (ÅDRAMA), eller annet studieprogram etter avtale.

Kursmateriell

Pensum er ca 800-1000 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM1002 7.5 01.09.2019
DRA1000 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 18.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 25.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU