course-details-portlet

DID3802 - Eksperter i team - Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.no/eit og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsformer og aktiviteter

Landsbyen undervises samlingsbasert med nettbaserte læringsaktiviteter mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte i undervisningen
  • Muntlig presentasjon
  • Utarbeide samarbeidsavtale

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU