course-details-portlet

DCST2001 - Sammenkoblede nettverk og nettverkssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Faget omhandler en rekke tema for sammenkobling av nettverk og nettverksikkerhet. Dette inkluderer følgende områder:

 • WAN-teknologier
 • Dynamiske ruteprotokoller
 • Tjenestekvalitet, QoS
 • Tilgangskontroll, brannvegger og IPS/IDS
 • Fjerntilgang og VPN
 • Nettverksrelaterte trusler
 • Overvåkning av nettverk
 • Trådløse nettverk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • K1: Kandidaten kjenner til grunnleggende prinsipper og sentrale teknologier knyttet til sammenkobling av nettverk, både lokalt og over større geografiske avstander
 • K2: Kandidaten kjenner datanettverkets rolle innen informasjonssikkerhet
 • K3: Kandidaten kjenner til ulike former for trusler mot moderne nettverk og hvordan man kan redusere risiko forbundet med disse truslene

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan designe og implementere sikre datanettverk med utgangspunkt i en distribuert organisasjons behov
 • F2: Kandidaten kan analysere ulike sikkerhetsløsninger, og vurdere disse opp mot de tjenester nettverket skal tilby.

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten kjenner til hvordan risikobildet til organisasjoner kan påvirkes av ulike strategier til sikring av nettverket
 • G2: Kandidaten kan delta i tverrfaglige diskusjoner og formidle viktige prinsipper rundt nettverkssikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Labøvinger i grupper. Øvingene gjennomføres på fysisk nettverksutstyr.
 • Obligatoriske oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger og labøvinger

Mer om vurdering

 • Et sett obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.
 • Utsatt eksamen/kontinuasjon i august. Utsatt eksamen/kontinuasjon kan bli arrangert som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Kursmateriell

 • Læringsmateriell fra Cisco NetAcademy
 • Utdelte artikler og presentasjoner fra forelesninger
 • Anbefalt orienteringsstoff: Kurose, J. and Ross, K.W., "Computer Networking: A Top-Down Approach", Pearson

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCSG2001 7.5 HØST 2019
IDRI3002 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 04.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 34
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU