course-details-portlet

DCST1006 - Datakommunikasjon og nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til lagdelt kommunikasjon, standarder innen datanettverk, nettverksstrukturer og virkemåten til nettverkskomponenter. Elementer som inngår i emnet (eksempler på potensielle teknologier/protokoller gitt i parentes):

 • Fysisk lag og datalink-lag (Ethernet)
 • Nettverkslaget (IP, ICMP, ruting)
 • Nettverksadressering (IP-adressering)
 • Transportlaget (TCP, UDP)
 • Applikasjonslaget (HTTP, SMTP, DNS)
 • Svitsjing (VLANs)
 • Ruting og ruting-protokoller (RIP/OSPF/EIGRP)
 • Aksesskontroll-lister (ACL)
 • Nettverkstjenester (DHCP, NAT)
 • LAN-redundans (STP)
 • Link-aggregering (EtherChannel)

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • K1: Kandidaten kjenner til sentrale referansemodeller med relevante protokoller, og forstår deres rolle i moderne datanettverk
 • K2: Kandidaten kjenner til viktige nettverkstjenester som støtter opp om moderne datanettverk.
 • K3: Kandidaten kjenner til grunnleggende nettverkskomponenter og mye brukte nettverksteknologier

Ferdigheter:

 • F1: Kandidaten kan designe og installere små og mellomstore datanettverk.
 • F2: Kandidaten kan administrere, vedlikeholde og feilsøke eksisterende datanettverk.
 • F3: Kandidaten kan videreutvikle eksisterende datanettverk for å møte fremtidige behov.

Generell kompetanse:

 • G1: Kandidaten er i stand til å sette seg inn i nytt materiale som omhandler datanettverk og datakommunikasjon
 • G2: Kandidaten er i stand til å jobbe med datanettverksorienterte problemstillinger både individuelt og i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Labøvinger i grupper. Øvingene gjennomføres på fysisk nettverksutstyr.
 • Obligatoriske oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

 • Et sett obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.
 • Utsatt eksamen/kontinuasjon i august. Utsatt eksamen kan bli arrangert som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet 'Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet' (BDIGSEC)

Kursmateriell

 • Læringsmateriell fra Cisco NetAcademy
 • Utdelte artikler og presentasjoner fra forelesninger
 • Anbefalt orienteringsstoff: Kurose, J. and Ross, K.W., "Computer Networking: A Top-Down Approach", Pearson

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2006 7.5 HØST 2019
IIKG1001 2.5 HØST 2019
DCSG1006 7.5 HØST 2019
IDRI1008 5.0 HØST 2020
TDAT2004 5.0 HØST 2020
IIKG1003 3.7 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Telekommunikasjon
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi
 • Informatikk
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 42
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU