course-details-portlet

DCST1005 - Infrastruktur: sikre grunntjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

 • Private og offentlige skyløsninger
 • Sikkerhetsutfordringer som er spesielle for skyløsninger
 • Verktøy for administrasjon av skyløsninger
 • Installasjon og tilgjengeliggjøring
 • Migrering av infrastrukturer
 • Overvåkning
 • Sentralisert logging
 • Katalogtjenester
 • Identititetshåndtering, autentisering og autorisasjon
 • Grunnleggende ytelsesanalyse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • K1: Kandidaten har en grunnleggende forståelse for teknologien i private og offentlige skyløsninger, inkludert migrering av infrastrukturer på tvers av plattformer
 • K2: Kandidaten har bred kunnskap om ulike metoder og verktøy for overvåkning av infrastrukturer
 • K3: Kandidaten har bred kunnskap om sikkerhetsutfordringer i skyløsninger

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan benytte de mest brukte verktøy for administrasjon av skyløsninger -
 • F2: Kandidaten kan utføre grunnleggende oppsett for automatisert installasjon og tilgjengeliggjøring (provisioning)
 • F3: Kandidaten kan utføre sentralisert logging og overvåkning med tilhørende prosesser for hendelseshåndtering
 • F4: Kandidaten kan planlegge og utføre grunnleggende oppsett av katalogtjenester og sentraliserte løsninger for identitetshåndtering, autentisering og autorisasjon
 • F5: Kandidaten kan utføre grunnleggende konfigurasjonsstyring og programvareoppdateringer i skybaserte infrastrukturer
 • F6: Kandidaten kan utføre enkle ytelsesvurderinger

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten kjenner til fordeler og ulemper ved skybaserte infrastrukturers anvendelse i ulike organisasjoner
 • G2: Kandidaten kan formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig
 • G3: Kandidaten kjenner til hvordan risikobildet til organisasjoner kan påvirkes ved valg av ulike IT-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid, oppgaveløsning individuelt og i grupper, labøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen er i august. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Gjentak av prosjekt gjøres ved neste gjennomføring av emnet.

Eksamen blir på Norsk. Besvarelser kan være på engelsk eller på norsk (bokmål/nynorsk).

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Kursmateriell

Blir opplyst om i LMS ved semesterstart

 • Videoer
 • Skrevne leksjoner
 • Utdrag fra artikler og bøker

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI2001 5.0 HØST 2019
DCSG1005 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 41
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU