course-details-portlet

BYGT2201 - Geomatikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Geodetisk grunnlag for oppmåling og kartlegging. Instrumentlære: Nivellerkikkert, teodolitt, totalstasjon. Målelære: Nivellering, vinkelmåling og avstandsmåling, knyttet til beregninger av enkeltpunkt, triangulering, høydemåling, detaljmåling, utsettingsarbeider og tunnelmåling. Satellittgeodesi (GNSS). Maskinstyring. Orientering om norske kartverk og oppmåling i offentlig regi. Geografiske informasjonssystem (GIS). Innsamling og presentasjon av stedfestet informasjon. Håndtering av geografisk informasjon i digitale terrengmodeller. Etikkstreng: Kvalitetsvurdering av målinger, kildekritikk, planlegging av ingeniørfaglige oppgaver. Digitalstreng: Digital ferdighet med digitale terrengmodeller i DAK-verktøy, digital bearbeidingskompetanse med MS Office og DAK-verktøy, digital samarbeidskompetanse i planlegging av ingeniørfaglige oppgaver, kildekritisk vurderingskompetanse for geografisk informasjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om instrumenter og målemetoder hvor nivellerkikkert, totalstasjon og GNSS-utstyr anvendes. Kandidaten skal kjenne til de mest vanlige manuelle og digitale beregnings- og tegnemetoder som anvendes. Kandidaten skal kjenne til ulike standarder for digital geografisk informasjon, og hvordan slik informasjon kan overføres mellom ulike datasystem. Kandidaten skal kjenne til metoder for kvalitetsvurdering av utførte målinger. Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan geografisk informasjon kan samles inn og håndteres i digitale terrengmodeller.

FERDIGHETER Kandidaten skal kunne utføre ingeniørfaglige måleoppgaver ved bruk av nivellerkikkert, totalstasjon og GNSS-utstyr, og kunne viderebehandle dette ved bruk av digitale verktøy. Kandidaten skal kunne anvende digitale verktøy til framstilling av kart og terrengmodeller. Kandidaten skal gjennom praktiske oppgaver kunne utveksle geografisk informasjon mellom ulike datasystem.

GENERELL KOMPETANSE Kandidaten skal ha god kompetanse i bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, oppmåling, bygging, forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Fellesforelesninger. Storgruppeinndelt undervisning i DAK-prosjektering på datasal. Øvinger både i gruppe og individuell. Praktiske øvelser i lab og felt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltøvinger
  • Arbeider

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav både i gruppe og individuelt.Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim (BIBYGG).

Kursmateriell

Skogseth og Norberg: «Grunnleggende landmåling», Gyldendal, 3. utg. 2014. J. Larsen: «Geomatikkboka», byggesaken.no, 2017 Trimble Novapoint: Grunnkurs terrengmodell. Øvrig litteratur oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGA2201 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 13
SL215 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU