course-details-portlet

BYGA2023 - Bygningsinformasjonssystemer, BIM

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

• BIM-modellering i egne dataprogrammer
• IFC, både konseptuell modell og utveksling
• Prosjektsamhandling og dataflyt

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten:
• får fordypning i 2D/3D - modellering
• får kunnskap om IFC-basert informasjonsflyt i byggeprosjekter
• forstår samhandling mellom 3D- modellering og tekniske installasjoner i bygg - som rør, ventilasjon og elektro.
• kandidaten bruker digitale dataverktøy for kollisjon av BIM-modeller
• forstår samhandling mellom produkt/material og prosjektdata ved bruk av standardbaserte digitale løsninger
• forstår bruk av forenklet sikkerhetsdatablad og kvalitetskontroll
• forstår prosjektsamhandling inklusive digital dataflyt.
• forstår bruk av digitale verktøy for FDVU av bygninger.

Ferdigheter
Kandidaten:
• kan modellere bygningskonstruksjoner ved hjelp av 2D/3D- modelleringsprogrammer.
• kan bruke dataflyt ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulike dataprogrammer
• kan lede simulerte byggemøter med digital metodikk

Generell kompetanse
Kandidaten:
• får forståelse for etikk i byggebransjen.
• får innovativ kompetanse som bidrar til forståelse av tverrfaglig digitale løsninger.
• har innsikt og kompetanse i organisering og etablering av praktiske modeller.

Læringsformer og aktiviteter

• forelesninger, øvinger og BIM-lab
• øvinger på komplette digitale modeller med hensyn til tverrfaglig forståelse og innovativ kompetanse.

Obligatoriske aktiviteter: obligatoriske BIM-laboratorieøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

• Mappevurdering med 2 BIM-prosjektoppgaver basert på digitale
modeller i ulike dataverktøy (gruppe)

• Obligatorisk muntlig fremføring i plenum på sluttsamling
(individuelt)

Det gis en helhetlig karakter basert på mappeinnleveringen og den muntlige fremføringen.

• Obligatoriske arbeidskrav: må være godkjent før mappen kan
leveres

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.
Eksempel på relevant litteratur:
ISO 15686-4 Building Construction — Service Life Planning — Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bygningsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering (1) 100/100

Innlevering 03.06.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at karakterskalaen er endret til Bestått/ikke bestått
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU