BYG3332 - Konstruksjonsteknisk prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 30/100 3 timer D
Oppgave 70/100

Faglig innhold

Bære- og avstivningssystemer for bygg
Skjevlaster
Fordeling av laster fra horisontale skiver til vertikale skiver
Bruk av 3D-modelleringsprogrammer
Bruk av beregningsprogrammer
Enkle konstruksjonstegninger
Jordskjelv (forenklet)
Utforming og beregning av forbindelser og knutepunkter
Grensesnitt mot andre profesjoner

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kunne gjøre rede for prinsippene for bære- og avstivningsystemene i bygg.
Kunne analysere konstruksjoner ved bruk av dataprogrammer.
Kjenne til prinsippene for BygningsInformasjonsModellering (BIM).
Kjenne til prinsippene for utarbeidelse av tegninger og dokumentasjon i henhold til gjeldende standardverk (NS-EN).
Kjenne til hvordan andre profesjoners løsninger påvirker bygningskonstruksjonene.

Ferdigheter:
Kunne foreta fornuftige valg ut i fra ulike konstruksjonselementers egnethet, og sette disse sammen til komplette byggverk.
Kunne prosjektere bære- og avstivningssystemene for et bygg i henhold til gjeldende standardverk (NS-EN).
Kunne benytte dataprogrammer ved dimensjonering av konstruksjoner.
Kunne framstille nødvendige tegninger for å dokumentere valgte konstruksjoner.
Kunne kommunisere med andre profesjoner for å optimalisere det ferdige bygget.

Generell kompetanse:
Ha innsikt i hvordan et byggs konstruksjoner prosjekteres.
Kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å spille sammen med andre profesjoner ved prosjektering av bygg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:
4 øvingsoppgaver hvorav mist 3 må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt eksamen/kontinuasjon på skriftlig eksamen i august, utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)

Forkunnskapskrav

BYG2251 Mekanikk

REA1141 Matematikk 1

Kursmateriell

Læremidler oppgis ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 30/100 D 08.12.2017 14:00 A-atriet-2/3 (A-160) , C024 - underetg. , Trondheim
Høst ORD Oppgave** 70/100

Utlevering
14.11.2017

Innlevering
22.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
  • ** Leveres i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.