BYG3321 - Betongkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

Slakkarmerte betongkonstruksjoner ifølge europeiske standardverket (NS-EN):
- Dimensjonering av dekker, bjelker og søyler.
- Dimensjonering av fundamenter.
- Dimensjonering basert på stavmodeller.- Detaljering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten kunne redegjøre for både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for dimensjonering av betongkonstruksjoner.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere slakkarmerte betongkonstruksjoner.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning|Veiledning

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Obligatoriske arbeidskrav:
5 - 7 øvinger hvorav alle unntatt én må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)

Forkunnskapskrav

BYG2251 Mekanikk

REA1141 Matematikk 1

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 15.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.