BT8114 - Marin biokjemi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gis annet hvert år, neste gang vår 2019. Et utvalg av følgende emner inkluderes:
- Havet som miljø: sjøvannets kjemi, lys og temperatur, havstrømmer og karbonsyklus i sjøvann

- Primærprodusenter: dyrking og vekst, algepigmenter, utvalgte metabolismespor

- Sekundærprodusenter: klassifisering, vekst og utviklingsstadier, kjemisk sammensetning

- Struktur og egenskaper hos marine polysakkarider: alginat fra brunalger, kitin/kitosan fra skalldyr med flere, med vekt på bioteknologiske anvendelser.

Læringsutbytte

Gjennom sentrale eksempler skal studenten etter fullført kurs få innsikt i biokjemien til planter og dyr som lever i havet.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske laboratoriekurs hvor det inngår høsting, isolering og karakterisering av komponenter fra marine organismer. Emnet undervises på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter eksamen i emne TBT4102 Biokjemi 1, eller tilsvarende kunnskaper i biokjemi.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BT8107 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.