BK1160 - Introduksjon til Kunststudiet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 1/2 A
Muntlig eksamen 1/2 A

Faglig innhold

Basiskompetanse for å kunne arbeide selvstendig i verkstedene og atelierer.

Læringsutbytte

Å bli kjent med samtidskunstdiskusjonen som er aktuelt på institusjonen, å tilegne seg evner til å delta i gruppearbeid, å kunne begynne å definere en egen kunstnerisk praksis ved å teste ut ulike medier og metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Introduksjon til NTNU og instituttet.
Oppstarts workshop med eksterne kursledere (gjestekunstnere, kurator.) Studentene jobber i grupper både innenfor og utenfor akademiet. Nøkkelord: samarbeid, gruppe diskusjon, eksperimentering, prosess.

Material kunnskap: et kurs som omfatter innføring og opplæring i bruk av akademiets verksteder og laboratorier, kombinert med forelesninger/diskusjoner om materialpraksis innenfor samtidskunsten. En serie med parallelle, intensive kurs i bruk av de ulike verksteder. Deltakelse nødvendig for å få tilgang til verkstedene i ettertid.

Skrive / kunst. Et kort innføringskurs om å skrive i, for og om kunstpraksis. Studenten skal bli kjent med, for eksempel, å formulere en enkel prosjektbeskrivelse.

Samtidskunstens historie, del 1. Forelesningsserie som gir grunnlag for å forstå nøkkelbegreper innen samtidskunsten.

Studiereise - felles reise til en større kunstmanifestasjon/biennale/større museumsutstilling.(Dette kan evt. forekomme under 2. semester )Deltakelse på kontaktgruppe møter, samt utvikling av et eget kunstnerisk prosjekt.

Veiledningsmøter med hovedveileder.

Mer om vurdering

Deltakelse i Åpent Akademi,samt formel semestervurdering.
En kort tekst som oppsummerer første semester, leveres hovedveileder innen 1. desember
Utsatt eksamen/ny eksamen vil ligge til neste ordinære eksamens periode.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Opptatt til studiet gjennom opptaksprøve

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 1/2 A
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 A
Vår UTS Semesterprøve 1/2 A
Vår UTS Muntlig eksamen 1/2 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.