BI8023 - Respirasjonsfysiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet går hvert annet år, 2017, 2019.
Emnet skal gi en grundig innføring i nyere litteratur innen temaene ventilasjon, gasstransport, metabolisme og energetikk. Det vil bli lagt spesiell vekt på respirasjons-systemet hos endoterme dyr.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha avanserte kunnskaper om prinsipper for gasstransport, og videre også om komparativ respirasjonsfysiologi og energetikk. Kurset har følgende læringsmål gjennom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten:
- har kunnskap om de nyeste forskningsresultater innen fagets sentrale emner.
- kan analysere faglige problemstillinger med utgangsspunkt i ervervet kunnskap.

Ferdigheter:
Studenten kan:
- tilegne seg stoff på et avansert fagligt nivå.
- presentere fysiologiske sammenhenger innen fagets sentrale temaer..
- formulere faglige resonnementer basert på ervervet kunnskap.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- diskutere og formidle original-litteratur innen et avansert tema.
- diskutere og kommunisere relevante faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier/seminar, obligatorisk
etter avtale med faglærer

Obligatoriske aktiviteter
Godkjent kollokvie-deltakelse

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Nyere original-litteratur innen utvalgte emner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO8027 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.