BI3068 - Stress Physiology

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Kurset gjennomgår utvikling av begrepet stress, samt relevant stressteori (akutt og kronisk stress, habituering, homeostase, allostase). Kurset vil gi innsikt i hjerneanatomi, neurokjemi, neuroendokrinologi og binyre anatomi/fysiologi. Undervisningen rettes mot å forstå stressresponsens «komparative» natur og betydning for både fysiologiske og atferdsmessige responser (som vil omfatte: toleranse, læring, hukommelse, mestring).
Kurset vil utvikle komparativ stressteori ved å benytte eksempler fra menneske, pattedyr, fugler og fisk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal forstå mekanismene bak akutt og kronisk stress, samt tilhørende fysiologiske og mulige atferdsmessige konsekvenser hos vertebrater.
Ferdigheter:
Studenten skal bli i stand til å benytte innlært stresskompetanse til å evaluere stress vektorer i planlagte forsøk med dyr og menneske.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar: 40t
Approved seminar attendance
Intensivly taught

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminar deltagelse

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

utleverte vitenskaplige artikler

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.05.2018 09:00 Hall B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.