course-details-portlet

BI302511 - Laboratoriemedisin, medisinsk biokjemi og patologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 1 timer

Faglig innhold

medisinsk biokjemi nukleærmedisin klinisk farmakologi patologi, herunder histopatologi, immunhistokjemi og cytologi arbeidsmiljøfaktorer og internkontrollsystemer kvalitetssikring godkjenningsordninger helsevesenets og laboratoriets organisering utvikling av bioingeniørenes fagområde retningslinjer for skriftlige arbeider generelle krav til formulering av problemstilling vitenskapelig forskningsmetode

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Studenten skal Ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innen fagområdene. Kunne dokumentere kvaliteten på laboratorietekniske prosedyrer . Tilegne seg kunnskap om kroppens normale prosesser og prosesser som gjenspeiler sykdom i flere av kroppens organer. Ha grunnlag for å forstå hvorfor spesifikke biokjemiske prinsipper benyttes til å måle eller påvise bestemte stoffer. Slik kunnskap utgjør kriterier for utvelgelse av analyser og vurdering av analysekvalitet. Kjenne til forsknings- og utviklings- arbeid innenfor fagområdet. Læringsutbytte - Ferdigheter: Studenten skal Forstå biologisk variasjon og analyseresultatenes kliniske relevans. Kunne vurdere et prøvesvars medisinske sannsynlighet, dvs. analysekvalitet i forhold til medisinsk problemstilling. Kunne prioritere en analyse foran en annen i nødhjelps-situasjoner. Kunne beherske relevante faglige verktøy og teknikker. Læringsutbytte - Kompetanse: Studenten skal utvikle evne til faglig helhetstenkning på tvers av hovedemnener kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet. kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger og laboratoriearbeid. Det legges vekt på studentaktive læringsformer, gruppeoppgaver og prosjektoppgaver. Obligatoriske arbeidskrav: Obligatorisk (100%) deltaking i laboratoriekurs. Obligatorisk arbeid og rapporter må være godkjent for å få gå opp til eksamen.Halve klassen trekkes ut til en fire timers praktisk passeringstest i laboratoriearbeid som må være bestått for å gå opp til teoretisk eksamen. Den andre halvparten av klassen skal gjennomføre en praktisk passeringstest i BI301511 Laboratoriemedisin, Transfusjonsmedisin og mikrobiologi. Oppgaver blir avgjort ved trekking.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Begge temaene i emnet, medisinsk biokjemi og patologi, må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i BI101714 Medisinsk laboratorieteknologi. Godkjent obligatorisk arbeid i fagene BI201109 Instrumentell analyse og BI201605 Innføring i patologi.

Kursmateriell

Obligatorisk: : - Kompendier i klinisk kjemi (Faglærer orienterer) Bishop, m. fl.: Clinical Chemistry. Principles, Procedures, Correlations, Lipincott Williams, ISBN: ISBN 0-7817-1776-0 : Patologi: (Faglærer orienterer) Tillegg:

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI301107 15.0
HBIO3005 4.0 HØST 2019
HBIOA3003 7.5 HØST 2022
HBIOA3004 7.5 HØST 2022
HBIOT2033 4.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig (1) 100/100 08.12.2022 09:30
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Sistegangseksamen
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU