BI221412 - Immunologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Immunsystemets oppbygning og organisering

Løselige molekyler og naturlig immunitet

Adaptiv immunitet

Antistoff og antistoffspesifisitet

Lymfocytter og gjenkjenning av antigen

Antigenbearbeidelse og utvikling av effektorceller

Regulering av immunresponsen

Immunsystemet ved infeksjoner

Vaksiner

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten skal

ha kunnskap om immunsystemets oppbygging og funksjon

ha kunnskap om medfødt og adaptiv immunitet 

ha kunnskap om antistoff som respons på stimulering

ha kunnskap om hvordan antigen fra bakterier og virus bearbeides og presenteres for lymfocytter

ha kunnskap om effektormekanismer som repsons på stimulering

ha kunnskap om immunresponsens regulering

ha kunnskap om vaksiner

ha kunnskap om forskning og utvikling i immunologien

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten skal

kunne utføre grunnleggende immunologiske teknikker.

kunne gjøre rede for hvordan immunologiske teknikker nyttes til påvisning for eksempel ved infeksjoner.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal

ha generell kompetanse om immunresponsen ved infeksjoner.

ha oversikt over immunologiske reaksjoner og hvordan disse reguleres

kunne følge med i utvikling og forskning innen dette fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og Laboratoriekurs, 4 øvinger a 4 timer, med rapportering   

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk laboratoriekurs med rapportering fra 4 laboratorieøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)
Medisinsk og biologisk årsstudium (184BG)

KursmateriellTillegg:

Lea, Tor: Immunologi og immunologiske teknikker, Fagbokforlaget (2006), ISBN: 82-450-0219-4

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.