course-details-portlet

BI2033 - Populasjonsøkologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å presentere moderne populasjonsøkologi som et interessant og dynamisk tema. Sentralt i kurset er forståelsen av abiotiske og biotiske økologiske mekanismer og hvordan disse påvirker utbredelsen og tallrikheten i populasjoner i naturen. Kurset gir en innføring i sentrale teorier innen populasjonsøkologien som inkluderer betydningen av konkurranse, predasjon, herbivori, spredning, sykdommer og høstingsstrategier for fluktuasjoner i populasjoner over tid. Kurset gir videre en innføring i hvordan man beregner viktige populasjonsparametere i forbindelse med demografiske mønstre samt populasjonsvekst i populasjoner. Det vil også bli gjennomgått praktiske regneøvelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om og forståelse for teorier om biotiske og abiotiske faktorer som påvirker utbredelsen av og tallrikheten av individer i populasjoner i naturen.
 • Forstå betydningen konkurranse, predasjon, herbivori, spredning, sykdommer, stokastisitet og høstingsstrategier for endringer og fluktuasjoner i populasjonsstørrelser.
 • Ha kunnskap og innsikt i metoder som anvendes for å beregne viktige populasjonsparametere i forbindelse med demografiske mønstre samt populasjonsvekst i populasjoner.

Ferdigheter

Kanditdaten kan:

 • Forklare og reflektere over sentrale teorier og økologiske mekanismer som påvirker utbredelsen og tallrikheten av individer av populasjoner.
 • Anvende ulike modeller som beskriver demografiske egenskaper i populasjoner og estimere viktige populasjonsparametere.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Formidle sentrale teorier og reflektere selvstendig omkring viktige økologiske mekanismer som påvirker endringer og fluktuasjoner i populasjoner over tid.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger, regneøvinger samt semesteroppgave.

Forelesninger: 30 timer

Seminarer/gruppeoppgaver: 10 timer

Øvinger: 32 timer

Obligatoriske aktiviteter

Seminar: Godkjent deltakelse og muntlig presentasjon.

Eksamener som avholdes utenom undervisningssemesteret (vår) kan gis som muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent seminardeltagelse

Mer om vurdering

Eksamen kan bli gitt som muntlig eksamen i semesteret (høst) som ikke er undervisningssemester.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI233 7.5
MNKBI230 6.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biodiversitet
 • Biologi
 • Zoologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU