course-details-portlet

BEV3201 - Innføring i signalanalyse i Matlab

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i signalanalyse i Matlab. Emnet vil inkludere momenter innen signalanalyse som digitalisering og data-sampling, signal-støy-forhold, datafiltrering, seleksjon av tidsperioder og beregning av relevante signalkarakteristikker. Emnet vil inkludere utførelse av grunnleggende operasjoner i Matlab som importering og eksportering av data, visualisering av data, programmering av enkle logiske strukturer, bruk av funksjoner, indeksering av datavektorer og -matriser og automatisering av større datamengder. Emnet vil bruke oppgaver og eksempler for å belyse bruk og fortolkning av signalanalyse innen bevegelsesvitenskap.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet BEV3201 kan studenten:

 • Gjøre rede for viktige momenter innen signalanalyse; digitalisering, signal-støy-forhold, datafiltrering og seleksjon av tidsperioder, og hvordan disse momentene påvirker beregning av relevante signalkarakteristikker.
 • Anvende grunnleggende operasjoner i Matlab som importering og eksportering av data, visualisering av data, programmering av enkle logiske strukturer, indeksering av datavektorer og -matriser og automatisering av større datamengder
 • Lage et Matlab-script som kan lese data, forbedre datakvalitet, visualisere resultat og få ut relevante signalkarakteristikker av ulike signaler relevant for bevegelsesvitenskap
 • Foreta signalanalyse ved bruk av grunnleggende operasjoner i Matlab
 • Forklare sentrale begreper innen signalanalyse
 • Reflektere rundt betydningen av ulike momenter i signalanalyse for datakvalitet og videre statistiske analyser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er modul basert med åtte samlinger på inntil 5 timer som inkluderer noen forelesninger, men mest praktiske øvelser i Matlab. Studentene forventes å jobbe med oppgavene mellom samlingene og å delta på alle aktivitetene. Emnet undervises på engelsk ved behov og all kommunikasjon må være på engelsk hvis internasjonale studenter er påmeldt.

Obligatoriske aktiviteter

 • 70% obl oppmøte øving

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår.

Eksamen

 • Studentene skal ha med egen laptop for å vise frem hva de har programmert. Ellers ingen hjelpemidler under selve eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Som for opptak til masterprogram i medisin-, helse- og sosialfag. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på det internasjonal masterprogrammet MSc in Physical Activity and Health.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV8003 5.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praktisk eksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.05.2024 08:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU