course-details-portlet

BEV2005 - Biomekanikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i bruk av biomekanikk i analyse av menneskelig bevegelser. Gjennom øvinger skal studentene lære å analysere krefter (statikk og dynamikk) som skaper bevegelse (kinematikk). Emnet fokuserer på anvendelse av analysene ved hjelp av demonstrasjoner på bevegelsesanalyse ved bruk av kraftplater, 3D kamerasystem, og video-vektor analyse

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har kunnskap om biomekanikk i helkropps- og leddbevegelser
 • Studenten har kunnskap om hvordan bevegelser kan måles og tallfestes

Ferdighet

 • Studentene skal kunne anvende analyse av kraftdiagrammer på både helkropps- og leddbevegelser
 • Studentene skal kunne beregne (vinkel-)hastighet og (vinkel-)akselerasjon fra posisjon i både helkropps- og leddbevegelser
 • Studentene skal kunne beregne (vinkel-)hastighet og vinkel/posisjon fra (vinkel-)akselerasjon i både helkropps- og leddbevegelser
 • Studentene skal kunne tolke utkommet av biomekaniske analyser av helkropps- og leddbevegelse
 • Studenten skal kunne anvende basale trigonometriske operasjoner i forhold til vektorkomponering og -dekomponering
 • Studenten skal kunne løse ligninger med en ukjent

Generell kompetanse

 • Studenten skal kunne anvende biomekanikk i praktiske problemstillinger
 • Studentene skal kunne formidle løsninger på biomekaniske problemstillinger både muntlig og skriftlig
 • Studenten kjenner til teknologi for måling og evaluering av menneskelig bevegelser

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk. Ukentlige forelesninger og øvinger hvor anvendelse av biomekaniske analyser blir vektlagt. Tre halve dager med «Biomekanikk i praksis» demostrasjoner i bevegelseslaboratorium

Obligatoriske aktiviteter

 • 70% deltakelse på øvinger

Mer om vurdering

 • Obligatorisk gruppeøving leveres som powerpoint og vuderes som godkjent eller ikke godkjent.
 • I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
 • I tilfeller med få kandidater kan våreksamen arrangeres med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013 og BEV 1014. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1100 2.0 HØST 2011
IDR1005 7.5 HØST 2011
BEV1007 7.5 HØST 2011
BEV2102 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 28.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 08.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU