course-details-portlet

BEV2005 - Biomekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i bruk av biomekanikk i analyse av menneskelig bevegelser. Gjennom øvinger skal studentene lære å analysere krefter (statikk og dynamikk) som skaper bevegelse (kinematikk). Emnet fokuserer på anvendelse av analysene ved hjelp av demonstrasjoner på bevegelsesanalyse ved bruk av kraftplater, 3D kamerasystem, og video-vektor analyse

Læringsutbytte

Kunnskap:
*Studenten har kunnskap om biomekanikk i helkropps- og leddbevegelser
*Studenten har kunnskap om hvordan bevegelser kan måles og tallfestes

Ferdighet:
*Studentene skal kunne anvende analyse av kraftdiagrammer på både helkropps- og leddbevegelser
*Studentene skal kunne beregne (vinkel-)hastighet og (vinkel-)akselerasjon fra posisjon i både helkropps- og leddbevegelser
*Studentene skal kunne beregne (vinkel-)hastighet og vinkel/posisjon fra (vinkel-)akselerasjon i både helkropps- og leddbevegelser
*Studentene skal kunne tolke utkommet av biomekaniske analyser av helkropps- og leddbevegelse
*Studenten skal kunne anvende basale trigonometriske operasjoner i forhold til vektorkomponering og -dekomponering
*Studenten skal kunne løse ligninger med en ukjent

Generell kompetanse:
* Studenten skal kunne anvende biomekanikk i praktiske problemstillinger
* Studentene skal kunne formidle løsninger på biomekaniske problemstillinger både muntlig og skriftlig
* Studenten kjenner til teknologi for måling og evaluering av menneskelig bevegelser

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.
Ukentlige forelesninger og øvinger hvor anvendelse av biomekaniske analyser blir vektlagt
Tre halve dager med «Biomekanikk i praksis» demostrasjoner i bevegelseslaboratorium

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% deltakelse på øvinger

Mer om vurdering

* Obligatorisk oppmøte (70%) på fremføring av øvinger. Hver gruppe må få godkjent fremføringen av løsningsforslag på minst en øving for å gå opp til eksamen.
* Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
* I tilfeller med få kandidater kan våreksamen arrangeres muntlig/med alternativt opplegg.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 30 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013 og BEV 1014. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV1100 2.0 01.09.2011
IDR1005 7.5 01.09.2011
BEV1007 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Idrettsvitenskap
  • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.12.2020

Innlevering 19.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU