course-details-portlet

BA8600 - Dimensjonering av dekkekonstruksjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2010/2011

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 80/100
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2011. Følgende temaer tas opp: materialegenskaper, spennings- og deformasjonsanalyser, nedbrytningsmekanismer og dimensjoneringskriterier, tilstandsutviklingsmodeller for prosjektnivå, tolking av feltmålnger, forsterkning av dekkekonstruksjoner.

Læringsutbytte

Emnet gir dybdekunnskap om dimensjonering av konstruksjoner med asfaltdekke, og kvalifikasjoner for å gjennomføre avanserte spenningsanalyser som kan brukes i forbindelse med materialmodellering og vegdimensjonering.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium med øvinger og enkelte forelesninger/kollokvier.
Øvingene er obligatoriske. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Forkunnskapskrav

TBA4217 Vegteknologi eller tilsvarende kunnskaper

Kursmateriell

Lærebøker og utvalgte tidsskrifts - og konferanseartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8609 10.5 01.09.2013
DIB4082 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Flyplassbygging
  • Jernbanebygging
  • Teknologiske fag
  • Veg og samferdsel
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU