course-details-portlet

BA8508 - Konvensjonell tunneldrift

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 25/100
Rapport 25/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emner:
- Konvensjonell driving av tunneler, sjakter og fjellrom.
- Drivemetode og utstyr, prognoser og kostnader.
- Yrkeshygiene, arbeidsmiljø, ventilasjon.
- Stabilitetssikring.
- Kvalitet.
- Organisasjon - norsk drivetradisjon.
- Datainnsamling, arbeidsstudier, mm.
- Tilbakeføring av erfaringsdata fra drift til planlegging og prosjektering (utførelsestilpasset design).
- IKT i tunneldrift.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier.
En utredningsoppgave (f.eks. litteraturstudium, eksperimentelt arbeid el.lign.) skal gjennomføres.
Beregningsoppgave(r). Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Kollokvier
  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2010

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 7
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Betongteknologi
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 30.05.2011
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU