course-details-portlet

BA8505 - Kvalitetssikring av store prosjekter. Fokus på tidligfasen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hver år, neste gang høsten 2021. Emnet fokuserer på valgte, aktuelle avgrensede problemstillinger.

Læringsutbytte

Læringsmålet er at kandidatene skal orientere seg på aktuelle tema innen emnet i inngrep med sentrale ressurspersoner og kandidater fra andre læringsmiljøer og land.

Kunnskaper:
Teoretisk oppdatert kunnskap og erfaringskunnskap om konseptutvikling, planlegging og beslutning i tidligfasen. Kjennskap til metodikk som brukes til dette.

Ferdigheter:
Kunne gjennomføre en overordnet analyse av en problemstilling og foreta et godt begrunnet valg av prosjektkonsept.

Generell kompetanse:
Holistisk tenkning i grensesnittet mellom samfunn og teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet organiseres som et doktorgrads-seminar med inviterte forelesere der deltakerne presenterer egne papers eller opplegg for papers, som kan leveres i etterkant. Disse er grunnlag for karaktersetting. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Knut Samset, "Early Project Appraisal. Making the Initial Choices", Palgrave Macmillan, London, 2010, ISBN 978-0-230-27324-5

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU