course-details-portlet

BA8402 - Ismekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60/100
Rapport 40/100

Faglig innhold

Kurset omhandler oppbyggingen av is på molekylært nivå, vekst og klassifisering av is. Reologiske egenskaper til is beskrives, tøyning-spenningsrelasjoner, temperatureffekter and bruddmekanisk oppførsel. Isforhold i kalde farvann som er av interesse for oljeindustrien beskrives. Videre belyses samvirke is-konstruksjon med vekt på analytisk, empirisk og numerisk beregning av last fra sjøis på faste og flytende konstruksjoner.

Læringsutbytte

Formålet med kurset er å gi studenten en innføring i fysiske og mekaniske egenskaper til is og laster som is kan påføre marine konstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av en forelest del og en prosjektdel. Prosjektarbeidet skal lede til en rapport som teller 40 % av eksamen. Rapporten skal levers senest en uke før eksamen. Spørsmål fra rapporten kan stilles på eksamen.

Kursmateriell

Løset, S. , K. Shkhinek and K.V. Høyland (1998): Ice Physics and Mechanics, NTNU, 100 p.
SAoem chapters from Sanderson, T.J.O. (1988): Ice mechanics.
CAN/CSA-SA471-92. Appendix E: Determination of ice loads, pp. 60-80.
Diverse papers.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB7935 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2010

Forelesningstimer: 3
Fordypningstimer: 14

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU