course-details-portlet

BA8304 - Jordmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2010. Kurset dekker prinsippene for utvikling og bruk av elsto-plastiske modeller for jords oppførsel. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske og elasto-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel. Stikkord: Kontinuumsmekanisk grunnlag, lineær og ikke-lineær elastisitet, elasto-lastisitet etter Tresca og Coulomb. Videre vil Cam Clay modellen og noen utvalgte, mer avanserte jordmodeller bli dekket.

Læringsutbytte

Kursets hensikt er å gi en innføring i og en bakgrunn for vurdering og anvendelse av elasto-plastiske spennings-tøynings relasjoner for jord. Anvendelsene kan være innen numerisk modellering eller innen laboratorieorientert forskning på jords oppførsel.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. Emnet foreleses annet hvert år i høstsemesteret (2010 - 2012).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Kompendium på engelsk vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2010

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Geoteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Steinar Nordal
Faglærer(e):
  • Hans Petter Jostad
  • Steinar Nordal

Ansvarlig enhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 14.12.2010 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 30.05.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU