course-details-portlet

BA8304 - Jordmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2010. Kurset dekker prinsippene for utvikling og bruk av elsto-plastiske modeller for jords oppførsel. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske og elasto-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel. Stikkord: Kontinuumsmekanisk grunnlag, lineær og ikke-lineær elastisitet, elasto-lastisitet etter Tresca og Coulomb. Videre vil Cam Clay modellen og noen utvalgte, mer avanserte jordmodeller bli dekket.

Læringsutbytte

Kursets hensikt er å gi en innføring i og en bakgrunn for vurdering og anvendelse av elasto-plastiske spennings-tøynings relasjoner for jord. Anvendelsene kan være innen numerisk modellering eller innen laboratorieorientert forskning på jords oppførsel.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. Emnet foreleses annet hvert år i høstsemesteret (2010 - 2012).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium på engelsk vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2010

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Geoteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Steinar Nordal
Faglærer(e):
  • Hans Petter Jostad
  • Steinar Nordal

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 14.12.2010 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.05.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU