course-details-portlet

BA8204 - Lagring og formidling av geografisk informasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 67/100
Rapport 33/100

Faglig innhold

Emnet foreleses i utgangspunktet annet hvert år, men kan foreleses hvert år med forbehold om minimum 3 deltakere. Dynamisk presentasjon av geodata. Animasjonsmetoder, kartografiske animasjoner. Tilrettelegging og overføring av geografisk informasjon via WWW. WMS og WFS. Web kartografi. Visualisering av ikke-romlige data. Romlige databaser. Datastrukturar and algoritmer for lagring, analyse og visualisering av 3D data. Emnet vil også komme inn på et utvalg nyere forskning innen geografisk informasjonsvitenskap.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en grundig innføring i ulike teknikker for lagring og presentasjon av geografisk informasjon i et datamaskinbasert miljø, samt bruk av Internet til formidling av samme type informasjon. I tillegg skal man gjennom emnet få kjennskap til en del nyere forskning innen geografisk informasjonsvitenskap.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og og selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på TBA 4250 Geografisk Informasjonsbehandling 2 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8205 10.0 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  12.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2010

Forelesningstimer: 1
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 17

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Geomatikk
  • Kartografi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 67/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 67/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU