course-details-portlet

BA8202 - Videregående fysikalsk geodesi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 1/3
Muntlig eksamen 2/3

Faglig innhold

Potensialteori, geodetiske grenseverdier, Stokes-Helmerts metode for geoidebestemmelse, modifisering av Stokes kjerne, topografiske korreksjoner med integralteknikker og sfærisk-harmonisk metode, atmosfæriske korreksjoner, globale gravitasjonsmodeller, estimering av andre gravitasjonsfeltparametre, nyere forskningsaktivitet.

Læringsutbytte

Emnet skal utvikle kunnskaper og kompetanse i bredde og dybde, innen sentralt utvalgte tema i Fysikalsk geodesi og
geodetiske grenseverdier.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som ledet selvstudium, med obligatoriske øvingsoppgaver, samt et større prosjektarbeid som karaktersettes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Heiskanen and Moritz (1967) Physical Geodesy.
Moritz (1980) Advanced Physical Geodesy.
Nahavandchi (2001) Physical Geodesy.
Tidsskriftsartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2010

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Geodesi
  • Geomatikk
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU