course-details-portlet

BA8106 - Bygningsmaterialer og brannforløp

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet omfatter følgende tema: Materialers egenskaper ved brannpåvirkning, materialegenskaper ved høge temperaturer, sammenhenger mellom materialegenskaper og brannforløp, kvantitative beskrivelser av brannforløp, muligheter for simulering av brannforløp. Emnet vil omfatte både brennbare og ubrennbare materialer, og dermed gi et materialteknisk grunnlag for brannteknisk prosjektering og for dimensjonering av konstruksjoner.

Læringsutbytte

Gi kunnskap om egenskaper for viktige bygningsmaterialer ved brann, hvordan vi kan beskrive et brannforløp og velge dimensjonerende branner ved prosjektering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, ledet selvstudium, utarbeidelse av en individuell prosjektrapport. Tema for rapporten skal være innenfor emnets fagområder, og gjerne ha tilknytning til ph.d.-prosjektet for den enkelte student. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad med kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-studiet ved NTNU.

Kursmateriell

Rapporter, artikler, standarder, etc. Blir oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 7
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Brannteknikk
  • Bygnings- og materialteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 26.05.2011
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU