BØA8004 - Finansielle emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Finansielle emner er et tilbud til deg som vil styrke din formelle kompetanse innenfor økonomi og administrasjon. Emnet er organisert slik at det er mulig å kombinere studier og jobb.

Budsjettering av kontantstrømmen for investeringer
Beregning av sluttverdi, nåverdi, annuitet og effektiv rente
Investeringskalkyler
Beregning av lånekostnad
Kalkyler med skatt
Kalkyler med prisstigning
Beregning av avkastningskrav for investeringer

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten
- har kunnskap om viktigheten av kontantstrømmer i investeringsbeslutninger
- har kunnskap om tidsverdien av penger og hvordan den virker inn på lønnsomheten av investeringer
- kan tolke og ta beslutninger basert på ulike investeringskalkyler.

Ferdigheter Studenten
- vet hvilke variabler som er beslutningsrelevante
- er i stand til å gjennomføre en kvantitativ analyse for å rangere ulike investerings- og finansieringsalternativer
- kan beregne relevant kapitalkostnad.

Generell kompetanse Studenten
- forstår hvor sentralt investeringsanalyse er for hele foretakets virksomhet
- er i stand til å gjøre bruk av investeringsanalyse i praktiske situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Boye, Knut.Finansielle emner / Knut Boye. - siste utg. - Oslo : Cappelen akademisk forlag. Utdelte notater og oppgaver

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA2001 7.5 01.01.2007
BØA2200 7.5 01.08.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.