BØA3025 - Personlig økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Banksparing
Investering i verdipapirer
Kjøp av bolig
Økonomiske konsekvenser av ekteskap
Arv
Trygder
Pensjonssparing
Personforsikring
Bilbeskatning og frynsegoder
Budsjettering av familiens inntekter og utgifter
Skatt

I dette kurset behandles emner som primært er av interesse for lønnstakere og mindre investorer.
Gjennom anvendelse av kunnskapene fra 1. og 2. studieår skal studentene gjøres bedre i stand til å gjennomføre analyser av aktuelle finansinvesteringer både for bedrifter men særlig privatpersoner. Et sentralt mål med faget er å gjøre studentene bedre i stand til å styre sin og andres privatøkonomi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om lån og sparing, kjøp av bolig, familieøkonomi samt ytelser fra det offentlige ved inntektsbortfall.

Ferdigheter
Studenten
kan gi råd om sparing i bank, rentefond og obligasjonsfond
kan gi råd om sparing i aksjer og aksjefond
kan vurdere lønnsomheten og risikoen ved en boliginvestering
forstår de økonomiske konsekvenser av samboerskap, ekteskap og skilsmisse
kan gi råd om forskjellige former for pensjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen, rentetabeller og lovsamling.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen og tatt opp på spesialiseringsretningen finansiell styring.

Kursmateriell

Utdelte notater, artikler og oppgaver.

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØ310 5.0 01.01.2006
BØ310 5.0 01.01.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 31.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.