course-details-portlet

ARK8871 - Fagemne i arkeologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet vil ta for seg sentrale utfordringer og debatter innenfor arkeologifaget. Det konkrete innholdet vil i høy grad være rettet inn mot deltagernes prosjekt og interesser.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om sentrale utfordringer og debatter innenfor arkeologifaget, med relevans for eget prosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis normalt ikke undervisning i emnet ved NTNU. Dersom det tilbys undervisning i emnet vil informasjon være tilgjengelig på nettsidene til ph.d.-programmet i historie og kulturfag. Kandidaten skal finne relevante undervisningsopplegg i samråd med veileder og ph.d.-leder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Pensum opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkeologi
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU