course-details-portlet

AI101212 - Innovasjonsledelse

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

 • Bruker og kunden som utgangspunkt for innovasjon
 • Innovasjonsprosesser i eksisterende organisasjoner
 • Innovasjonsmetodikk for idéutvikling
 • Markedspotensial og brukertesting
 • Presentasjonsteknikk
 • Samskaping og offentlig innovasjon
 • Bærekraftig og sosialt entreprenørskap

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • forklare sentrale begreper og den historiske utviklingen til innovasjon- og entreprenørskapsfeltet.
 • formulere en problembeskrivelse med utgangspunkt i et behov eller et problem for bruker, kunde eller marked.
 • ta utgangspunkt i en problembeskrivelse og legge en plan for fasilitering av en innovasjonsprosess.
 • kunne lede en idéutviklingsprosess i gruppe.
 • beskrive sentrale elementer ved markedsavklaring og brukertesting.
 • formidle resultatene av en idéprosess muntlig og visuelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, plenumsdiskusjon, øving, gruppearbeid, veiledning og presentasjoner. Emnet undervises på norsk.

Obligatoriske arbeidskrav kan inneholde obligatorisk oppmøte. Spesifikasjoner vedrørende obligatorisk arbeidskrav blir gitt ved semesterstart.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlitteratur opplyses ved semesteroppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU