AH201208 - Detaljhandelsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Butikkledelse
Butikkutforming - design og visuell utforming
Kundeservice og personlig salg
e-handel
Kjeder og kjededrift
Forhandlinger
HMS
Senterledelse - funksjoner, samarbeid, økonomi og drift

Læringsutbytte

Kunnskap:
- studenten skal kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
- studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:
- Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
- Studenten skal være i stand til å utøve og påvirke beslutninger innenfor, butikkdrift, kjededrift og senterledelse.

Kompetanse:
- Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk praksis/prosjekt

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk forkrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:
Utdelte notater/artikler/forelesninger i semesteret
Jan Ivar Fredriksen: Detaljhandelsledelse 2, BI Forlag (2006)
Per Reidarson: Franchising og kjededrift, Universitetsforlaget (1998)
Levy & Weitz : Retailing Management, McGraw-Hill/Irwin (2007), ISBN: 0-07-110688-x

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.