course-details-portlet

AFR1003 - Sykdom og helse i Afrika

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Undervisningen om sykdom og helse vil fokusere på sentrale aspekter ved sykdom, sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid i Afrika. De viktigste helse- og demografiske indikatorer vil bli introdusert, samt det komplekse samspillet mellom sosioøkonomisk utvikling, utdanning, helserelatert atferd og helse. Det vil foreleses om de klassiske trope- og infeksjonssykdommer som forårsaker stor sykelighet og dødelighet, samt den betydning fattigdom, sultkatastrofer, krig og konflikter har for folkehelsen i Afrika. Det vil spesielt bli lagt vekt på barns helse, samt reproduktiv og maternell helse. Et av emnets sentrale målsettinger er å plassere helse i en videre kulturell kontekst. Tradisjonell medisinsk praksis og biomedisinens innflytelse vil bli presentert og belyst ved casestudier.

Læringsutbytte

Å gi studentene grunnleggende forståelse av helseforhold og sykdom i Afrika, med henvisning til helsemessige konsekvenser av demografisk og sosioøkonomisk utvikling, og av sultkatastrofer, krig og konflikter.

Læringsformer og aktiviteter

27 timer forelesninger, samt øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR6007 15.0
MDAFR607 15.0
MDMIM150 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2012

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
 • Afrikastudier
 • Helsevitenskap
 • Humanistiske fag
 • Kjønnsforskning
 • Medisin
 • Medisin, helse- og sosialfag
 • Samfunnsfag
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsmedisin
 • Samfunnsmedisin og med. sosiologi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 05.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 21.05.2012 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU