course-details-portlet

AAR8843 - GIS-metoder for samordnet areal- og transportplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Avansert kunnskap om GIS-baserte metodeverktøy som kan brukast som støtte for samordna areal- og transportplanlegging og analyser, konsentrert om nettverksmodellar og annan metodikk for å arbeide med tilgjengelegheit for ulike transportformer. Det blir særleg lagt vekt på analyser og modellar som støttar planlegging for ikkje-motoriserte transportformer og kollektivtransport.

Læringsutbytte

Kunnskap: Funksjonaliteten til nettverksmodellar og nettverksgrafar i geografiske informasjonssystem (GIS). Nettverksmodellering brukt til å støtte samordna areal- og transportplanlegging. Nettverksdatakjelder og referansesystem, kartografi og kartografiske metodar relevante for analyser av tilgjengelegheit. Datastrukturar, datamodellar og analyseteknikkar. Også kunnskap om rastermodellar brukt til transportformål ("path distance"). Ferdigheiter: Tilrettelegging av nettverksdata for ulike transportformer i eit GIS, inkludert kollektivnettverk med rutedata. Gjennomføring av nettverksbygging og nettverksanalyser. Implementering av rasteranalyse. Generell kompetanse: bruke tileigna kunnskap og ferdigheiter for å løyse varierte oppgåver innan tilgjengelegheitsanalyse, samordna areal- og transportplanlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar. Øvingsarbeid i konsentrerte økter med instruksjon. Individuelt eigenarbeid med øvingar. Individuell oppgåve.

Mer om vurdering

Individuell oppgave vurderes på skalaen A-F, og teller 50% av den endelige karakteren i emnet. Både individuell oppgave og eksamen må være bestått. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Ved frivillig gjentak, er det mulig å ta én av delene på nytt.

Forkunnskapskrav

Krav til grunnleggande kunnskap om geografiske informasjonssystem, og ferdigheiter i bruk av slik programvare. Eksamen må vere avlagt i emne som AAR4841, AAR4847, TBA4240, GEOG1012 eller tilsvarande.

Kursmateriell

Kompendium og/eller lærebok vil bli kunngjort før kursstart. Eit tilleggspensum beståande av artiklar og/eller rapportar, vil bli fastlagt i samråd med kandidaten.

Studentar blir tilrådd, men det er ikkje krav om, at privat PC blir brukt i øvingsarbeidet. Denne må vere i stand til å handtere relativt tunge oppgåver i GIS-programvare (ArcGIS, ArcGIS Pro, QGIS). Følgande kravspesifikasjon er tilrådd:

Prosessor: Intel minimum i5, helst i7 eller xeon. AMD Ryzen 5, 7 eller 9. 64 bit operativsystem (Windows 10) Minst 8 GB RAM, helst 16 GB Lagringskapasitet HD eller SSD (anbefalt) min. 500 GB Dedikert skjermkort på min 4 GB, Nvidia eller AMD

Studentar som ikkje har PC som følgjer denne spesifikasjonen vil få høve til å bruke PC på lokale datasalar.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4843 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • By- og regionplanlegging
  • Arkitektur
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU