AAR4970 - Visuell kommunikasjon 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Faget fokuserer på produksjon av grafisk material i form av personlig portefolie, reiselogg, oppdrags basert informasjonsformidling eller relaterte emner.

Læringsutbytte

Å gi et innblikk i metoder og anvendelse av visuelle presentasjons former.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og personlig veiledning.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Påmeldingsfrist: 1. desember.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.