course-details-portlet

AAR4970 - Visuell kommunikasjon 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

I dette kurset vil du ha muligheten til å utvikle og lage et hefte eller annen type visuell informasjon eller estetisk kommunikasjon. Tema er selvbestemt, men er som regel delt inn i tre typer. Den første handler om å lage en portefølje eller lignende kommunikasjon som bevis på ferdigheter, type; prosjektportefølje. Den andre er en mer åpen dokumentarutforskning av plass, sted og atmosfære basert på reiser eller en undersøkelse av sted, type; travelogue, guidebok, feltnotater, visuell og tekstlig poesi. Til slutt er det konseptualisering av prosjektet i seg selv som utfordrer, utvider og eksperimenterer med grensene som ei bok, informasjonsskjema eller objekt, type; kunstnerisk bok, utvidet konseptuelt prosjekt, bok som gjenstand.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Forståelse av anvendelsen av gestaltprinsipper for 2D visuell organisering, prinsipper for grafisk layout, forståelse av grunnleggende god typografi og tekstinnstillingsregler. Grunnleggende semiotikk av visuell kommunikasjon og sammensetning. Strategi for å utvikle og forstå brukerorientert kommunikasjonsdesign. Metoder for visuell retorikk, kommunikasjonsmedier, formatvalg og produksjon.

FERDIGHETER: Evnet til å organisere, redigere og kontekstualisere visuelt og skriftlig materiale til en hierarkisk konsistent og meningsfull kommunikasjon som tjener behovene til informasjonslevering for både bruker og produsent. Den effektive og lesbare overføringen av mening i rekkevidde av retoriske posisjoner fra estetisk til teknisk.

GENERELL KOMPETANSE: Evnet til å utvikle en sammenhengende visuell informasjonsstrategi fra oppfattelse til produksjon i et bredt spekter av medier og formater som generelt gjeldende for fremtidige faglige og personlige informasjonskommunikasjonsoppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og opplæring. Innhold; Gestaltteori om 2D-design, Prinsipper for visuell organisasjon i sammensetning, Visuell retorikk, grunnleggende visuell kommunikasjonsteori og visuell semantikk, prinsipper for brukerorientert informasjonsdesign. Introduksjon til typografi og typegodkjenning. Diskusjon av bildekommunikasjon og estetikk. Introduksjon til formater og former for publikasjoner. Råd i redigeringsmateriale og estetisk organisasjon. Råd i praktiske deler av produksjonen.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller design og kunst.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Øving 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 13:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU